ចុច ត្រង់នេះ ដើម្បីពិនិត្យមើលព័ត៌មាន និងសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍បាងកក ទាក់ទងនឹងកូវីដ-19 រួមទាំងកាលវិភាគពន្យារពេលជើងហោះហើរ។
Our website uses cookies and other tracking technologies to improve your experience while navigating our website. You can choose to accept or learn how to manage our cookies by simply click here.
ចូលគណនី ចូលរួម ហ្លាយប៊ូណឺស (FlyerBonus)

Pre-Paid Baggage

Save up to 50% from the rates upon check-in when buying for your excess baggage in advance Find out more

Preferred seat

Reserve extra legroom seat or choose to sit in the forward zone for more enjoyable pleasure on board Find out more

Lounge Upgrade

Take pleasure on every corner of our lounge
Find out more

Seat Upgrade on Departure Date

Upgrade your seat before departure from economy to business class.
Find out more

Flight and Hotel Package Offers

Book flight and hotel together and save more

In-Flight Shopping

Enjoy your shopping experience from onboard to online
Find out more

ធា​នា​រ៉ាប់រង​ធ្វើ​ដំណើរ​

Rest assured on any trip with travel insurance Find out more

ការផ្តល់សណ្ឋាគារស្នាក់នៅ

ជ្រើសរើស​​ការ​ស្នាក់​នៅ​របស់​អ្នក​ និង​​ទទួល​​បាន​​ការ​ចំណេញ​​​ដ៏​ច្រើន​​លើ​ការ​ស្នាក់​នៅ​របស់​​អ្នក​​​

ការជួលរថយន្ត

Offer great prices on all car types, including luxury cars, big carriers, minivan etc

ការដឹកជញ្ជូន

ទៅ​គ្រប់​កន្លែង​ដោយ​សុវត្ថិភាព សន្តិសុខ និង​ងាយស្រួល​ជាមួយ​សេវាកម្ម ដឹក​ជញ្ជូន​របស់​យើង​។

ផ្ទេរពីអាកាសយានដ្ឋាន

Reliable transfer service between your accommodation and the airport

កក់ឥឡូវ

សេវារថយន្តលីម៉ូស៊ីន

Delivering unique limousine service for your luxury travel experience

កក់ឥឡូវ

Tours and activities

It's not just about 'Travel' but to 'Soak Up Their Cultures'.

Meet & Greet

Luxury service from your first step at airport to airplane

Luggage storage and delivery

Get around smoothly by avoiding the inconvenience of carrying your luggage

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software