ចុច ត្រង់នេះ ដើម្បីពិនិត្យមើលព័ត៌មាន និងសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍បាងកក ទាក់ទងនឹងកូវីដ-19 រួមទាំងកាលវិភាគពន្យារពេលជើងហោះហើរ។
Our website uses cookies and other tracking technologies to improve your experience while navigating our website. You can choose to accept or learn how to manage our cookies by simply click here.
ចូលគណនី ចូលរួម ហ្លាយប៊ូណឺស (FlyerBonus)

ការិយាល័យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍បាងកក


U-Tapao

ការិយាល័យអាកាសយានដ្ឋាន
លេខទូរស័ព្ទ+66(65) 510 8092
អ៊ីមែលutprrpg@bangkokair.com
អាសយដ្ឋានស្ថានីយ៍អ្នកដំណើរអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិប៉ាតាយ៉ា យូ-តាប៉ាវ 2
70 M.2, Pla, Banchang, Rayong 21130 Thailand
ម៉ោងធ្វើការTemporally Closed

Please contact by Phone or E-mail between 08:00 - 17:00 Everyday (11:30 - 12:30 Lunch Break)
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software