ចុច ត្រង់នេះ ដើម្បីពិនិត្យមើលព័ត៌មាន និងសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍បាងកក ទាក់ទងនឹងកូវីដ-19 រួមទាំងកាលវិភាគពន្យារពេលជើងហោះហើរ។
Our website uses cookies and other tracking technologies to improve your experience while navigating our website. You can choose to accept or learn how to manage our cookies by simply click here.
ចូលគណនី ចូលរួម ហ្លាយប៊ូណឺស (FlyerBonus)

ការិយាល័យតំណាង


បារ៉ែន

Manama
លេខទូរស័ព្ទ+973 17 205282
ទូរសារ+973 17 210191
អ៊ីមែលbah.pg@dadabhaitravel.com
អាសយដ្ឋានDadabhai Travel & Tours W.L.L
Bldg 93, Road 385, Block 304
P. O. Box 387, Manama, BahrainPowered by Translations.com GlobalLink OneLink Software