ចុច ត្រង់នេះ ដើម្បីពិនិត្យមើលព័ត៌មាន និងសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍បាងកក ទាក់ទងនឹងកូវីដ-19 រួមទាំងកាលវិភាគពន្យារពេលជើងហោះហើរ។
Our website uses cookies and other tracking technologies to improve your experience while navigating our website. You can choose to accept or learn how to manage our cookies by simply click here.
ចូលគណនី ចូលរួម ហ្លាយប៊ូណឺស (FlyerBonus)

ការិយាល័យតំណាង


បង់ក្លាដែស

ដាកា
លេខទូរស័ព្ទ+8802 985 4526-27
ទូរសារ+8802 985 4530
អ៊ីមែលrsvn.dacpg@galaxybd.com
អាសយដ្ឋានAir Galaxy Ltd.
5th floor, Taj Cassilina, 25 Gulshan Avenue, Dhaka - 1212


Chittagong
លេខទូរស័ព្ទ+88 031 251 6536-7
ទូរសារ+88 031 251 2005
អ៊ីមែលrsvn.cgp@airgalaxy.com.bd
អាសយដ្ឋានAir Galaxy Ltd

Ayub Trade Center (1st Floor)

S.K Mujib Road - Agrabad

Chittagong, BangladeshPowered by Translations.com GlobalLink OneLink Software