ចុច ត្រង់នេះ ដើម្បីពិនិត្យមើលព័ត៌មាន និងសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍បាងកក ទាក់ទងនឹងកូវីដ-19 រួមទាំងកាលវិភាគពន្យារពេលជើងហោះហើរ។
Our website uses cookies and other tracking technologies to improve your experience while navigating our website. You can choose to accept or learn how to manage our cookies by simply click here.
ចូលគណនី ចូលរួម ហ្លាយប៊ូណឺស (FlyerBonus)

ការិយាល័យតំណាង


កាណាដា

Toronto
លេខទូរស័ព្ទ+1 866 BANGKOK (226-4565)
ទូរសារ+1 (416) 972 0185
អ៊ីមែលyto@bangkokairwaysna.com
អាសយដ្ឋាន5915 Airport Rd, Suite 830
Mississauga, ON L4V 1T1, Canada


Vancouver
លេខទូរស័ព្ទ+1 866 BANGKOK (226-4565)
ទូរសារ+1 (604) 681 8953
អ៊ីមែល yvr@bangkokairwaysna.com
អាសយដ្ឋាន1030 West Georgia Street, Suite 1214
Vancouver, BC
Canada V6E 2Y3Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software