ចុច ត្រង់នេះ ដើម្បីពិនិត្យមើលព័ត៌មាន និងសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍បាងកក ទាក់ទងនឹងកូវីដ-19 រួមទាំងកាលវិភាគពន្យារពេលជើងហោះហើរ។
Our website uses cookies and other tracking technologies to improve your experience while navigating our website. You can choose to accept or learn how to manage our cookies by simply click here.
ចូលគណនី ចូលរួម ហ្លាយប៊ូណឺស (FlyerBonus)

ការិយាល័យតំណាង


ក្រិក

Paiania
លេខទូរស័ព្ទ+30 210 3274 931
ទូរសារ-
អ៊ីមែលpg-ath@apghellas.gr
អាសយដ្ឋានAPG HELLAS SA

1st km Paianias - Markopoulou Avenue

190 02, Paiania-Greece P.O. Box 126Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software