ចុច ត្រង់នេះ ដើម្បីពិនិត្យមើលព័ត៌មាន និងសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍បាងកក ទាក់ទងនឹងកូវីដ-19 រួមទាំងកាលវិភាគពន្យារពេលជើងហោះហើរ។
Our website uses cookies and other tracking technologies to improve your experience while navigating our website. You can choose to accept or learn how to manage our cookies by simply click here.
ចូលគណនី ចូលរួម ហ្លាយប៊ូណឺស (FlyerBonus)

ការិយាល័យតំណាង


ឥណ្ឌា

Ahmedabad
លេខទូរស័ព្ទ+91 79 40216501-02
ទូរសារ+91 79 40216520
អ៊ីមែលpgamdsales@globalaviationindia.com
អាសយដ្ឋានGlobal Aviation Services Pvt Ltd
202, "Olive Arcade", Sardar Patel Nagar Road, Off.C.G.Road,Ellisbrige, Ahmedabad, Guiarat-380006.


ប៊េនហ្គាលូរ៉ូ
លេខទូរស័ព្ទ+91 80 2222 2938
ទូរសារ+91 80 2221 8081
អ៊ីមែលpgblrres@globalaviationindia.com
អាសយដ្ឋានGlobal Aviation Services Pvt Ltd
C7 Devatha Plaza, First floor, 131/132 Residency Road, Bengaluru 560025


Chennai
លេខទូរស័ព្ទ+91 44 4295 9631
ទូរសារ+91 44 4295 9656
អ៊ីមែលpgmaasales@globalaviationindia.com
អាសយដ្ឋានGlobal Aviation Services Pvt Ltd
GLOBAL HOUSE 733 ANNA SALAI, CHENNAI - 600006


Hyderabad
លេខទូរស័ព្ទ+91 40 6678 4050
ទូរសារ+91 40 2324 3876
អ៊ីមែលpghydres@globalaviationindia.com
អាសយដ្ឋានGlobal Aviation Services Pvt Ltd
5-9-58/A/203, 2nd Floor, Gupta Estate Basheer Bagh Hyderabad-500004


Jaipur
លេខទូរស័ព្ទ+91 141 2377753
ទូរសារ+91 141 2377751
អ៊ីមែលpgjaisales@globalaviationindia.com
អាសយដ្ឋានGlobal Aviation Services Pvt Ltd
114-115, Jaipur Tower, Opp. All India Radio, M.I.Road, Jaipur, Rajasthan - 302001


Kochi
លេខទូរស័ព្ទ+91 484 235 0544, +91 484 235 1091
ទូរសារ+91 484 236 1467
អ៊ីមែលpgcoksales@globalaviationindia.com
អាសយដ្ឋានGlobal Aviation Services Pvt Ltd
2A, 2nd Floor., K.G.Oxford Business Centre Sreekandath Rd., Ravipuram, Kochi-682016


Kolkata
លេខទូរស័ព្ទ+91 33 2287 1230, +91 33 2287 2550
ទូរសារ+91 33 2280 6336
អ៊ីមែលpgccusales@globalaviationindia.com
អាសយដ្ឋានGlobal Aviation Services Pvt Ltd
Crescent Tower Unit 2GA, 229 AJC Bose Road Kolkata 700020


ម៉ុមបៃ
លេខទូរស័ព្ទ+9122 6621 3809-11
ទូរសារ+91 22 6621 3816
អ៊ីមែលpgbomres@globalaviationindia.com
អាសយដ្ឋានGlobal Aviation Services Pvt Ltd
PILS COURT - Ground Floor 111, M.K. Marg, Churchgate,Mumbai 400 020
ម៉ោងធ្វើការ09.30 - 17.30 ថ្ងៃធ្វើការ
09.30 - 13.30 ថ្ងៃសៅរ៍
Close on Sunday and Public Holiday


ញូវដេលី
លេខទូរស័ព្ទ+91 11 4369 9216, +91 11 4369 9200
ទូរសារ+91 11 2371 4949
អ៊ីមែលpgdelsales@globalaviationindia.com
អាសយដ្ឋានGlobal Aviation Services Pvt Ltd
303-304 Prakashdeep Building 7,Tolstory Marg, New Delhi - 110001


Pune
លេខទូរស័ព្ទ+91 20 4105 2202, + 91 20 4105 2207
ទូរសារ+91 20 41052206
អ៊ីមែលpgpnqsales@globalaviationindia.com
អាសយដ្ឋានGlobal Aviation Services Pvt Ltd
3 Hermes Kunji, 4B Mangaldas Road Pune 411001


Thiruvananthapuram
លេខទូរស័ព្ទ+91 471 233 3237, +91 471 233 1878
ទូរសារ+91 471 233 3848
អ៊ីមែលpgtrvsales@globalaviationindia.com
អាសយដ្ឋានGlobal Aviation Services Pvt Ltd
T.C.26/669 (16)(1), Krishna Commercial Complex Bakery Junction, Trivandrum - 695001


Vadodara
លេខទូរស័ព្ទ+91 265 2355542, +91 265 2355547
ទូរសារ+91 265 231 4633
អ៊ីមែលpgbdqsales@globalaviationindia.com
អាសយដ្ឋានGlobal Aviation Services Pvt Ltd
FF-05 to FF-105, 1st floor, “ Panorama “, Opp. Hotel Welcom Group, R.C.Dutt Road, Alkapuri, Vadodara, Gujarat - 390005Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software