ចុច ត្រង់នេះ ដើម្បីពិនិត្យមើលព័ត៌មាន និងសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍បាងកក ទាក់ទងនឹងកូវីដ-19 រួមទាំងកាលវិភាគពន្យារពេលជើងហោះហើរ។
Our website uses cookies and other tracking technologies to improve your experience while navigating our website. You can choose to accept or learn how to manage our cookies by simply click here.
ចូលគណនី ចូលរួម ហ្លាយប៊ូណឺស (FlyerBonus)

ការិយាល័យតំណាង


អ៊ីស្រាអែល

Tel Aviv
លេខទូរស័ព្ទ+972-3-795 2111
ទូរសារ+972-3-510 0018
អ៊ីមែលbangkokair@tal-aviation.com
អាសយដ្ឋានTAL Aviation Ltd.
2 Ben Gurion Street
Ramat Gan
5257334
អ៊ីស្រាអែលPowered by Translations.com GlobalLink OneLink Software