ចុច ត្រង់នេះ ដើម្បីពិនិត្យមើលព័ត៌មាន និងសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍បាងកក ទាក់ទងនឹងកូវីដ-19 រួមទាំងកាលវិភាគពន្យារពេលជើងហោះហើរ។
Our website uses cookies and other tracking technologies to improve your experience while navigating our website. You can choose to accept or learn how to manage our cookies by simply click here.
ចូលគណនី ចូលរួម ហ្លាយប៊ូណឺស (FlyerBonus)

ការិយាល័យតំណាង


កូរ៉េ

Seoul
លេខទូរស័ព្ទ82-2-755-5020
ទូរសារ82-2-319-0888
អ៊ីមែលkuc@koreauniversal.com
អាសយដ្ឋានKorea Universal co., Ltd.
8F,SAMCHANG BLDG,63-1,
CHOONGJEONG-RO 3GA SEODAEMUN-KU,SEOUL,KOREAPowered by Translations.com GlobalLink OneLink Software