ចុច ត្រង់នេះ ដើម្បីពិនិត្យមើលព័ត៌មាន និងសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍បាងកក ទាក់ទងនឹងកូវីដ-19 រួមទាំងកាលវិភាគពន្យារពេលជើងហោះហើរ។
Our website uses cookies and other tracking technologies to improve your experience while navigating our website. You can choose to accept or learn how to manage our cookies by simply click here.
ចូលគណនី ចូលរួម ហ្លាយប៊ូណឺស (FlyerBonus)

ការិយាល័យតំណាង


ឡេសូតូ

លេខទូរស័ព្ទ+27 11 289 8010
ទូរសារ+27 11 289 8261
អ៊ីមែលbangkokair@holidayaviation.co.za
អាសយដ្ឋានHoliday Aviation
c/o Holiday Holdings
International (Pty) Ltd.
PO Box 4942, Randburg
2125 Johannesburg
អា​ហ្វ្រិក​ខាងត្បូងPowered by Translations.com GlobalLink OneLink Software