ចុច ត្រង់នេះ ដើម្បីពិនិត្យមើលព័ត៌មាន និងសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍បាងកក ទាក់ទងនឹងកូវីដ-19 រួមទាំងកាលវិភាគពន្យារពេលជើងហោះហើរ។
Our website uses cookies and other tracking technologies to improve your experience while navigating our website. You can choose to accept or learn how to manage our cookies by simply click here.
ចូលគណនី ចូលរួម ហ្លាយប៊ូណឺស (FlyerBonus)

ការិយាល័យតំណាង


ម៉ាឡេស៊ី

គូឡាឡាំពួ
លេខទូរស័ព្ទ+603 2148 8033
ទូរសារ+603 2148 9033
អ៊ីមែលbangkokair.kul@aviareps.com
អាសយដ្ឋានAVIAREPS Global Alliance Travel Sdn. Bhd.

Suite 2701, Level 27, Central Plaza

34 Jalan Sultan Ismail

50250 Kuala Lumpur, Malaysia
ម៉ោងធ្វើការ08.30 - 17.30 ថ្ងៃធ្វើការ
Close on WeekendPowered by Translations.com GlobalLink OneLink Software