ចុច ត្រង់នេះ ដើម្បីពិនិត្យមើលព័ត៌មាន និងសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍បាងកក ទាក់ទងនឹងកូវីដ-19 រួមទាំងកាលវិភាគពន្យារពេលជើងហោះហើរ។
Our website uses cookies and other tracking technologies to improve your experience while navigating our website. You can choose to accept or learn how to manage our cookies by simply click here.
ចូលគណនី ចូលរួម ហ្លាយប៊ូណឺស (FlyerBonus)

ការិយាល័យតំណាង


ម៉ាល់ឌីវ

Male
លេខទូរស័ព្ទ+960 331 7117
ទូរសារ+960 332 1771
អ៊ីមែលpg@sunlandjourneys.com
អាសយដ្ឋានSunland Journey Pvt. Ltd.

H. Moonlit Villa 1st floor,
Medhuziyaaraiy Magu, Male' 20079
ម៉ោងធ្វើការ09.30 - 17.30 Sunday - Thursday
09.30 - 14.00 on Friday
09.30 - 14.00 on Saturday
Closed on Public HolidayPowered by Translations.com GlobalLink OneLink Software