ចុច ត្រង់នេះ ដើម្បីពិនិត្យមើលព័ត៌មាន និងសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍បាងកក ទាក់ទងនឹងកូវីដ-19 រួមទាំងកាលវិភាគពន្យារពេលជើងហោះហើរ។
Our website uses cookies and other tracking technologies to improve your experience while navigating our website. You can choose to accept or learn how to manage our cookies by simply click here.
ចូលគណនី ចូលរួម ហ្លាយប៊ូណឺស (FlyerBonus)

ការិយាល័យតំណាង


កាតា

Doha
លេខទូរស័ព្ទ+974 443 444 44
ទូរសារ+974 443 410 37
អ៊ីមែលdoh.pg@regencyholidays.com
អាសយដ្ឋានShk Suhaim Bin Hamad St

P. O. Box 9012

Doha, QatarPowered by Translations.com GlobalLink OneLink Software