ចុច ត្រង់នេះ ដើម្បីពិនិត្យមើលព័ត៌មាន និងសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍បាងកក ទាក់ទងនឹងកូវីដ-19 រួមទាំងកាលវិភាគពន្យារពេលជើងហោះហើរ។
Our website uses cookies and other tracking technologies to improve your experience while navigating our website. You can choose to accept or learn how to manage our cookies by simply click here.
ចូលគណនី ចូលរួម ហ្លាយប៊ូណឺស (FlyerBonus)

ការិយាល័យតំណាង


អេស្ប៉ាញ

Madrid
លេខទូរស័ព្ទ+34 902 20 22 12, 91 413 20 84
ទូរសារ+34 91 344 17 26
អ៊ីមែលbangkokairways.spain@aviareps.com
អាសយដ្ឋានAVIAREPS España SLU
G.S.A. of BANGKOK AIRWAYS.
Bravo Murillo, 101,
6ª planta, Oficina 3.
28020 Madrid, Spain.Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software