ចុច ត្រង់នេះ ដើម្បីពិនិត្យមើលព័ត៌មាន និងសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍បាងកក ទាក់ទងនឹងកូវីដ-19 រួមទាំងកាលវិភាគពន្យារពេលជើងហោះហើរ។
Our website uses cookies and other tracking technologies to improve your experience while navigating our website. You can choose to accept or learn how to manage our cookies by simply click here.
ចូលគណនី ចូលរួម ហ្លាយប៊ូណឺស (FlyerBonus)

ការិយាល័យតំណាង


តៃវ៉ាន់

តៃប៉ិ
លេខទូរស័ព្ទ886-2 2658 0255
ទូរសារ886-2 2658 6374
អ៊ីមែលservice@gastwn.com
អាសយដ្ឋានGlobal Aviation Service (Taiwan) Inc. 4F-1, NO.194. Zhouzi St., Neihu Dist, Taipei 11493, Taiwan (R.O.C.)Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software