ចុច ត្រង់នេះ ដើម្បីពិនិត្យមើលព័ត៌មាន និងសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍បាងកក ទាក់ទងនឹងកូវីដ-19 រួមទាំងកាលវិភាគពន្យារពេលជើងហោះហើរ។
Our website uses cookies and other tracking technologies to improve your experience while navigating our website. You can choose to accept or learn how to manage our cookies by simply click here.
ចូលគណនី ចូលរួម ហ្លាយប៊ូណឺស (FlyerBonus)

ការិយាល័យតំណាង


សហព័ន្ធ​អេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួម

Dubai
លេខទូរស័ព្ទ +971 4 406 0512, +971 4 397 8415
អ៊ីមែលgsapg@sharaftravel.com
អាសយដ្ឋានSharaf Travel
PO Box 21593, Dubai
សហព័ន្ធ​អេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមPowered by Translations.com GlobalLink OneLink Software