ចុច ត្រង់នេះ ដើម្បីពិនិត្យមើលព័ត៌មាន និងសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍បាងកក ទាក់ទងនឹងកូវីដ-19 រួមទាំងកាលវិភាគពន្យារពេលជើងហោះហើរ។
Our website uses cookies and other tracking technologies to improve your experience while navigating our website. You can choose to accept or learn how to manage our cookies by simply click here.
ចូលគណនី ចូលរួម ហ្លាយប៊ូណឺស (FlyerBonus)

ការិយាល័យតំណាង


វៀតណាម

Ho Chi Minh
លេខទូរស័ព្ទ+84 28 3933 0777 , 84 28 3930 6618 Ext :3229
ទូរសារ+84 28 3930 5008
អ៊ីមែលpg.sgn@transviet.com
អាសយដ្ឋាន170-172 Nam Ky Khoi Kghia St.,
Dist.3 Ho Chi Minh City, Vietnam


Da Nang (Airport Office)
លេខទូរស័ព្ទ+(84) 236 386 8897
ទូរសារ+(84) 236 386 8896
អ៊ីមែលdadrrpg@bangkokair.com
អាសយដ្ឋានការិយាល័យ O-3-4, ជាន់ Mezzanine ស្ថានីយអន្តរជាតិដាណាង
ទីក្រុងដាណាង ប្រទេសវៀតណាម
ម៉ោងធ្វើការTemporarily closed


Da Nang (Town Office)
លេខទូរស័ព្ទ(+84) 236 730 7939
អ៊ីមែល pgsales.dad@transviet.com
dadrrpg@bangkokair.com
អាសយដ្ឋាន79 Ly Thai To, Thanh Khe District,
Da Nang City Vietnam
ម៉ោងធ្វើការ08.00 - 17.00 ថ្ងៃធ្វើការ
Closed on Weekend and Public HolidayPowered by Translations.com GlobalLink OneLink Software