ចុច ត្រង់នេះ ដើម្បីពិនិត្យមើលព័ត៌មាន និងសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍បាងកក ទាក់ទងនឹងកូវីដ-19 រួមទាំងកាលវិភាគពន្យារពេលជើងហោះហើរ។
Our website uses cookies and other tracking technologies to improve your experience while navigating our website. You can choose to accept or learn how to manage our cookies by simply click here.
ចូលគណនី ចូលរួម ហ្លាយប៊ូណឺស (FlyerBonus)

Press Release

Bangkok Airways welcomes Two Airbus320 to the fleet
24 December 2012

Bangkok Airways and 4garcons offer Special Deserts Onboard during Holidays Season
ថ្ងៃទី 20 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2012

Bangkok Airways reclaims UK’s “Travel Agents Choice Awards”
30 October 2012

Bangkok Airways introduces Premier Class for Bangkok – Kuala Lumpur and Bangkok – Phnom Penh
09 October 2012

Bangkok Airways introduces E-Boarding Pass service via Smart Phones
28 កញ្ញា 2012

Bangkok Airways offers 5% special discount airfare to Thai senior citizen and disabled
13 កញ្ញា 2012

Bangkok Airways' new uniform strikes 1 of 7 most outstanding flight attendant uniforms
05 កញ្ញា 2012

Bangkok Airways ranked 4th for Skytrax - World Best Regional Airline 2012
18 July 2012

Bangkok Airways is ready for Samui Island Marathon 2012
02 July 2012

Exclusive Chef in the sky by Bangkok Airways 2012
07 June 2012

Bangkok Airways launches “Summer Fly Summer Free” package
24 May 2012

Bangkok Airways launches “Samui Sabai” promotion roundtrip airfare at THB 5,900.
24 May 2012

Bangkok Airways awards Nissan March for top agents.
06 ខែកុម្ភៈ 2012

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software