ចុច ត្រង់នេះ ដើម្បីពិនិត្យមើលព័ត៌មាន និងសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍បាងកក ទាក់ទងនឹងកូវីដ-19 រួមទាំងកាលវិភាគពន្យារពេលជើងហោះហើរ។
Our website uses cookies and other tracking technologies to improve your experience while navigating our website. You can choose to accept or learn how to manage our cookies by simply click here.
ចូលគណនី ចូលរួម ហ្លាយប៊ូណឺស (FlyerBonus)

Press Release

แชร์

UTA executives attend the annual merit making ceremony of the Royal Thai Navy

U-Tapao International Aviation Company Limited (UTA) led by Mr. Puttipong Prasarttong-Osoth, Mr. Surapong Laoha-Unya, Mr. Pakpoom Srichamni, Mr. Surayut Thavikulwat, Ms. Narissara Srisunt and Mr. Chokchai Panyayong, Infrastructure Development Specialists of The Eastern Economic Corridor Policy Office (EEC) joined the annual merit-making ceremony of the Royal Thai Navy, organized by the committee of the Eastern Economic Corridor (EEC) Special Development Zone, Navy Sports Welfare, the committee of the Royal Navy Triathlon Season 3, the committee of the Near Shore Patrol Project.

The ceremony was held at the Nantha Uthayan Sports Center Building of the Royal Thai Navy and was presided by Somdej Phra Maha Thiracharn (Prasit Khemangkaro), Abbot of Wat Yannawa as the chairman of the clergy while Admiral Chatchai Sriworakan, Commander-in-Chief,RTN was the president of secular and Admiral Vasinsan Chantavarin, Senior Advisor,RTN was the chairman of ceremony.


30 ខែមីនា 2021
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software