ចុច ត្រង់នេះ ដើម្បីពិនិត្យមើលព័ត៌មាន និងសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍បាងកក ទាក់ទងនឹងកូវីដ-19 រួមទាំងកាលវិភាគពន្យារពេលជើងហោះហើរ។
Our website uses cookies and other tracking technologies to improve your experience while navigating our website. You can choose to accept or learn how to manage our cookies by simply click here.
ចូលគណនី ចូលរួម ហ្លាយប៊ូណឺស (FlyerBonus)

Press Release

แชร์

Bangkok Airways facilitates passengers who wish to amend their travels without rebooking fees The airline also encourages passengers to check travel restrictions of each province prior to travel

Bangkok / 9 April 2021 – Due to the current outbreak of COVID-19, which has spread in many provinces in Thailand, together with recent announcements from government authorities regarding restrictions to enter each provinces. Bangkok Airways Public Company Limited realizes that inconveniences may cause for its passengers, therefore, the airline would like to facilitate its passengers by offering complimentary waiver of rebooking fees for those who hold Bangkok Airways tickets issued on or before April 6, 2021 with travel scheduled until April 30, 2021.

Passengers are allowed to rebook their tickets without rebooking fees, and, or, request a refund in the form of a travel voucher to be used for future ticketing. Passengers can make any necessary changes up to 24 hours prior to their flight; more information can be seen at www.bangkokair.com/travel-voucher (terms and conditions apply)

Passengers who purchased their tickets directly with Bangkok Airways, may contact the Call Center Tel 1771 or 02-270-6699 during 8am. – 8pm. to make any desired changes.  Passengers who booked their tickets through travel agencies are advised to directly contact their agents for further arrangements.

Moreover, the airline encourages passengers to check announcements, orders, and travel procedures, for each destination prior to travel from the related authorities such as:

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍បាងកកសុំអភ័យទោសចំពោះការរំខានណាមួយដែលអាចកើតមានឡើង។ ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍​បាន​ប្រឹងប្រែង​តាម​គុណ​តម្លៃ​របស់ខ្លួន​ក្នុង​ការ​ផ្ដល់​​អាទិភាព​ចំពោះ​សុខភាព​ និង​សុវត្ថិភាព​របស់​អ្នកដំណើរ និងបុគ្គលិក។ The company will continue to strictly follow precautionary measures against the COVID-19


09 April 2021
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software