ចុច ត្រង់នេះ ដើម្បីពិនិត្យមើលព័ត៌មាន និងសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍បាងកក ទាក់ទងនឹងកូវីដ-19 រួមទាំងកាលវិភាគពន្យារពេលជើងហោះហើរ។
Our website uses cookies and other tracking technologies to improve your experience while navigating our website. You can choose to accept or learn how to manage our cookies by simply click here.
ចូលគណនី ចូលរួម ហ្លាយប៊ូណឺស (FlyerBonus)

Press Release

แชร์

Bangkok Airways Offers Amazing Promotional Fares On Bangkok – Samui and Phuket – Samui Routes starting from just 2,000* Baht per trip

Bangkok / 13 November 2020 – Bangkok Airways Public Company Limited launches amazing promotional fares on Bangkok – Samui and Phuket – Samui routes. The lowest fares start from just 2,000 Baht* per trip while the highest fare is just 2,750 Baht* per trip (exclusive of taxes and ticketing fee). Reservations can be made from now and can be used for travel from 15 November until 28 February 2021.

Interested passengers can contact Bangkok Airways Ticketing Offices nationwide or contact Bangkok Airways Call Center at tel. 1771 or 02-270-6699 during 8am.- 8pm. daily.


ថ្ងៃទី 17 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software