ចុច ត្រង់នេះ ដើម្បីពិនិត្យមើលព័ត៌មាន និងសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍បាងកក ទាក់ទងនឹងកូវីដ-19 រួមទាំងកាលវិភាគពន្យារពេលជើងហោះហើរ។
Our website uses cookies and other tracking technologies to improve your experience while navigating our website. You can choose to accept or learn how to manage our cookies by simply click here.
ចូលគណនី ចូលរួម ហ្លាយប៊ូណឺស (FlyerBonus)

Press Release

แชร์

Bangkok Airways to launch new route linking Bangkok (Suvarnabhumi) – Mae Sot (Tak), starting 1 February 2021

Bangkok / 14 December 2020 - Bangkok Airways Public Company Limited announces that they will launch their new route linking between Bangkok (Suvarnabhumi) and Mae Sot (Tak), starting 1 February 2021 onwards. The new added direct services will be operated with the highest preventive measures and standards.

The daily services between Bangkok (Suvarnabhumi) - Mae Sot (Tak) will be operated by an ATR72-600 aircraft. The first outbound flight, PG381, departs Bangkok (Suvarnabhumi) at 07.50hrs. and arrives Mae Sot Airport at 09.20hrs. The first inbound flight, PG382, departs Mae Sot Airport at 09.50hrs. and arrives Bangkok (Suvarnabhumi) at 11.25hrs. The second outbound flight, PG383, departs Bangkok (Suvarnabhumi) at 12.00hrs. and arrives Mae Sot Airport at 13.30hrs. The second inbound flight, PG384, departs Mae Sot Airport at 14.00hrs. and arrives Bangkok (Suvarnabhumi) at 15.35hrs. The last outbound flight, PG385, departs Bangkok (Suvarnabhumi) at 15.00hrs. and arrives Mae Sot Airport at 16.30hrs. The last inbound flight, PG386, departs Mae Sot Airport at 17.00hrs. and arrives Bangkok (Suvarnabhumi) at 18.35hrs.

For more information or reservation, please visit www.bangkokair.com or Bangkok Airways Call Center at 1771 or 02-270-6699 during 08.00hrs.-20.00hrs.


14 December 2020
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software