ចុច ត្រង់នេះ ដើម្បីពិនិត្យមើលព័ត៌មាន និងសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍បាងកក ទាក់ទងនឹងកូវីដ-19 រួមទាំងកាលវិភាគពន្យារពេលជើងហោះហើរ។
Our website uses cookies and other tracking technologies to improve your experience while navigating our website. You can choose to accept or learn how to manage our cookies by simply click here.
ចូលគណនី ចូលរួម ហ្លាយប៊ូណឺស (FlyerBonus)

Press Release

แชร์

Bangkok Airways to resume Food and Beverages Kiosk at Sukhothai Airport and Trat Airport, starting 1 December 2020 onwards

Bangkok/ 30 November 2020 – Bangkok Airways Public Company Limited announces that the airline will resume its food and beverages kiosk services at Sukhothai airport and Trat airport in order to facilitate our passengers. The service is scheduled to resume from 1 December 2020 onwards.

The food and beverages kiosk at Sukhothai airport will be available between 07.30hrs.-09.35hrs., and 15.30hrs.-17.30hrs. While at Trat airport, the food and beverages kiosk will be available from 11.10hrs.-13.10hrs. (opening hours may change). Passengers will still be required to wear protective facial mask at all times, except when drinking or eating. 

For more information on COVID-19 measures and guidelines please refer to: https://bit.ly/3j9eono. For other assistance, please visit www.bangkokair.com or contact call center at 1771 and +662-270-6699 during operating hours (08.00hrs. –20.00hrs.)

The airline will announce the resumption of other food and beverages kiosks in the near future.


ថ្ងៃទី 30 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software