ចុច ត្រង់នេះ ដើម្បីពិនិត្យមើលព័ត៌មាន និងសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍បាងកក ទាក់ទងនឹងកូវីដ-19 រួមទាំងកាលវិភាគពន្យារពេលជើងហោះហើរ។
Our website uses cookies and other tracking technologies to improve your experience while navigating our website. You can choose to accept or learn how to manage our cookies by simply click here.
ចូលគណនី ចូលរួម ហ្លាយប៊ូណឺស (FlyerBonus)

Press Release

แชร์

Bangkok Airways Announces Lucky Winners of its Customer Satisfaction Survey 2/2020

Bangkok / 19 January 2021 - Recently Bangkok Airways Public Company Limited led by Mr. Chulin Kocharoen, Vice President – Sales and Acting Vice President – Marketing (2nd from left) together with Mrs. Waewta Chaiyapol, Director - Customer Relations and Experience Management (2nd from right) organized the drawing ceremony for its Customer Satisfaction Survey 2/2020 at Bangkok Airways’ Head Office.

6 Lucky winners were drawn and awarded. For the details of the winners and prizes, please visit esurvey.bangkokair.com


19 January 2021
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software